ARD d.o.o. Sarajevo
ID 4200068030009
PDV 200068030009

Adresa:
VRAZOVA BR.5 
Niže Doma zdravlja VRAZOVA

Tel.
+387 33 533 662
+387 33 533 663
+387 33 533 664

Fax.
+387 33 944 220

E-mail: 
info@ardtravel.ba
ardauto@bih.net.ba

Web: 
www.ardtravel.ba

Radno vrijeme:

Ponedjeljak -Petak 09:30h-16:00h
Subota 09:00-15:00h