ARD d.o.o. Sarajevo
ID 4200068030009
PDV 200068030009

Adresa:
HISETA 1 ( prizemlje)
preko puta tržnog centra SCC

Tel.
+387 33 533 662
+387 33 533 663

Fax.
+387 33 944 220

E-mail: 
info@ardtravel.ba

Web: 
www.ardtravel.ba

Radno vrijeme:

Ponedjeljak -Petak 09:00h-17:00h
Subota 09:00-15:00h